Günlük Yaşam Problemleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evcim, İ. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla, fen kazanımlarını günlük yaşamlarında kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Evcim
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: