Öykülerle Yansıtılmış Aile İlişkileri Testi (ÖYAİT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evirgen, N. (2010). Aile içi örüntülerin çocukların algıları açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nilay EVİRGEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1/4’üne ait öyküsel anlatımlar iki bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilmiş ve aradaki tutarlılığa bakılmıştır. Olumlu ve olumsuz aile içi ilişki temsili sınıflaması için yargıçlar arası güvenirliğin Cronbach Alpha katsayısının 0.78 ile 0.96 (n = 95, p<0.001) arasında değiştiği belirlenmiştir.

8 alt boyut 11 maddeden oluşmaktadır.
Örnek Maddeler:
1.Akşam olmuş ve bütün aile birlikte televizyon izlemektedirler .
Anne: Aslı saat geç olmuş, artık yatma zamanın geldi. Yoksa sabah okula gitmek için uyanamayacaksın.
Aslı : Ben yatmak istemiyorum, televizyon izlemek istiyorum.
Sonra ne olmuş ?

2. Annesi kardeşini uyutmaya çalışırken, Aylin org çalıyordu.
Anne: Aylinciğim, biraz daha sonra org çalar mısın. Kardeşin sesten rahatsız oluyor ve uyuyamıyor.
Sonra ne olmuş ?

10. Anne o gün işyerinde bir sorun yaşamıştır ve morali çok bozuktur.
Baba : Ne oldu , neden bu kadar üzgünsün ?
Anne: Yok bir şey… der ancak ağlamaya başlar.
Sonra ne olmuş ?

Derecelendirme: 
İletişim: