Afazi Etki Ölçeği-21

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaşar, E. (2019). Afazi Etki Ölçeği-21: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Esra Yaşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Toplam 21 madde.
İletişim: 6 madde
Katılım: 4 madde
Emosyonel durum: 11 madde

Derecelendirme: 
“Ölçekteki soruların tamamında afazili bireyin son 1 haftasının nasıl geçtiğini sorgulayan sorular yer almaktadır ve kişiden yaşanılan zorluğu 4 en kötü puan, 0 en iyi puan olmak üzere 0-4 arasında derecelendirmesi istenmektedir.”
İletişim: