İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi- 39 Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Noyan, A. (2013). İnme ve afazi yaşam kalitesi-39 ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: