Frenchay Afazi Tarama Testi( FATT)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Göçer March, E. (1996). Frenchay Afazi Tarama Testi: Türk nöroloji hastaları için bir standardizasyon çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (38), 56-63.

Sorumlu Yazar: 
Evrim Göçer March
Geçerlik: 

17 ani başlangıçlı afazi hastasından alınan test sonuçları ile gerçerlilik çalışması yapılmıştır. 5 alt test toplam puanlara göre hasta puan ortalaması 6.2, standart sapma ise 5.3’tür. Kısa FATT yeni puanlarına göre ise ortalama 4.7, standart sapma ise 3.9’dur. Alınan en düşüktümtest puanı 25 üzerinden 1, en yüksek ise 18’dir.

Güvenirlik: 

Test-tekrar test güvenilirlik çalışması için toplanan veriler, Spearman sıralı korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edildi. Bulunan değer 0.98’dir.
Puanlayıcılar arası güvenilirlik çalışması için toplanan veriler, Spearman sıralı korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edildi. Bulunan değer 0.97’dir. Her iki sonuç da FATT’ın güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.

6 alt boyut.
Resim Anlama Boyutu
Şekil Anlama Boyutu
Resim İfade Etme Boyutu
Hayvan İfade Etme Boyutu
Okuma Boyutu
Yazma Boyutu

Derecelendirme: 
D= Doğru- Y=Yanlış