Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G. ve Ersun, A. (2012). Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 131-137

Sorumlu Yazar: 
Figen Yardımcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 Alt boyut ve 24 madde
Ekip Yapısı (8 m): Başarılı olabilmek için, ekip üyeleri diğer ekip üyesi arkadaşlarının işlerini anlamalıdırlar.
Liderlik (6 m): Liderler için ekip üyeleri ile bilgi paylaşımı önemlidir.
Durum İzleme (5 m): Bireylere önemli durumsal ipuçları için nasıl çevre taraması yapılacağı öğretilebilir.
Karşılıklı Destek (3 m): Hasta ve ailelerden hasta bakımı ile ilgili geribildirim istemek önemlidir.
İletişim (2 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: