Gözlerden Zihin Okuma Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yildirim, E. A., Kaşar, M., Güdük, M., Ateş, E., Küçükparlak, İ. ve Özalmete, E. O. (2011). Gözlerden Zihin Okuma Testi’nin Türkçe güvenirlik çalışması. Turk Psikiyatri Dergisi, 22(3) , 177-186.

Sorumlu Yazar: 
Ejder Akgün Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve Toplam 36 madde

Derecelendirme: 
36 resim ( 1 doğru yanıt-3 çeldirici olmak üzere toplam 4 seçenek).
İletişim: