Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Değirmencioğlu,B. (2008).İlk kez geliştirilecek olan Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeğinin (DEZTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: