Gözlenen İhtiyaçlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirutku, K. (2000). Motivasyonun kurumsal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri: Kültürel bir yaklaşım (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Sciences, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: