Etik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlğan, A., ve Ekiz, M. (2020). Okul Müdürleri Etik Beklenti Ölçeği ile Etik Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İş Ahlakı Dergisi, 13(2), 38-81. http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2020.13.2.0159

Sorumlu Yazar: 
Abdurrahman İlğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: