Global İşleyiş Değerlendirmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Grootenboer, E. M., Giltay, E. J., van der Lem, R., van Veen, T., van der Wee, N. J., & Zitman, F. G. (2012). Reliability and validity of the Global Assessment of Functioning Scale in clinical outpatients with depressive disorders. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 18(2), 502-507.

Sorumlu Yazar: 
Esther M.V. Grootenboer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: