Yaşam Biçimi Sağlık Değerlendirmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T., Yıldırım, İ., & Myers, J. E. (2012). Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 23-40.

Sorumlu Yazar: 
Türkan Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: