Görme Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Dinleme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenel, S., & Topuzkanamış, E. (2018). Görme yetersizliği olan öğrencilerin dinleme stratejilerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 699-722. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.397642

Sorumlu Yazar: 
Selma ŞENEL
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerleme sürecinde, Türkçe eğitimi alanın 12 uzmana ulaşılarak, her bir maddenin, dinleme stratejilerinin belirlenmesinde, “gerekli/önemli”, “yararlı ama önemli değil” “gereksiz” olduğu konusunda görüş bildirmeleri istenmiştir. Elde edilen uzman görüşlerini doğrultusunda ölçeğin kapsam geçerlik indeksi hesaplanmıştır. Ölçekteki tümünden elde edilen kapsam geçerlik indeksi 0.83’tür.

Güvenirlik: 

29 madde.
Örnek madde: Dinleme sırasında dinlediklerimi zihnimde canlandırırım.

Derecelendirme: 
1. Hiçbir zaman 2. Nadiren 3. Bazen 4. Sık sık 5. Her zaman
İletişim: