Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diken, İ., Diken, Ö., Gilliam, J., Ardic, A., & Sweeney, D. (2012). Validity and reliability of Turkish version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Results Of preliminary study. International Journal Of Special Education, 27, 207-215.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil Diken
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: