Spor İşletmeleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevilmiş,A. (2015). Hizmet odaklı spor işletmelerinde dış müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Ali Sevilmiş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: