Gestalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökdemir, A. C. (2002) Gestalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Form’un Türk örnekleminde faktör yapısı geçerliği ve güvenirliği. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26015/

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: