Gereksinim Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer- Süral, P., Özmen- Timurcandan, Ö. N., & Eriş E. D. (2007). Öğrenilmiş gereksinimlere yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(2), 553-571.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Süral Özer
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda 20 maddeli 4 faktörlü ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenilirlikler .60 ile .82 arasında değişmektedir.

Ölçek 20 madde 4 faktörlü bir yapıdadır.
Başarı (1m): Sorumluluk alan bir kişiyim.
Bağlanma (10m): Görevleri tek başıma yapmaya çalışırım.
Özerklik (13m): Kendi kendimin patronu olmak isterim.
Baskınlık (16m): Lider olmayı severim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: