Fiziksel Özürlülerde Gereksinim Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başalan, F. (2000). Fiziksel Özürlülerde Gereksinim Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: