Gereksinim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükçoban S., Çiçeklioğlu M., Yılmaz, N. D. ve Civaner, M. M. (2016). Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları için Gereksinim Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Toplum ve Hekim Dizini, 31(1), 31-41.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Büyükçoban
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: