Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., ve Helvacı, E. (2002). Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(125), 3-7.

Sorumlu Yazar: 
Celil Ekici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

17 madde ve 3 alt boyut
Hoşlanma (m 17): Geometri konularını severim.
Yarar (m 3): Geometri gerçek yaşamda kullanılmayan bir konudur.
Kaygı (m 10): Geometri konusundan korkarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum – 5= Hiç katılmıyorum)
İletişim: