Analitik Geometriye Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ilgün, M., Azak, A. Z., & Takunyaci, M. (2012). Development of self efficacy and attitude toward analytic geometry scale (SAAG-S). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 20-27.

Sorumlu Yazar: 
Münevver İlgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: