Genişletilmiş İpuçlu Geri Çağırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saka, E., Mihci, E., Topcuoglu, M. A., & Balkan, S. (2006). Enhanced cued recall has a high utility as a screening test in the diagnosis of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment in Turkish people. Archives of clinical neuropsychology, 21(7), 745-751. doi:10.1016/j.acn.2006.08.007

Sorumlu Yazar: 
Esen Saka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: