Genişletilmiş Ego Kimlik Statüleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzman, E. (2002). Sosyal destek düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre kimlik statüleri (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: