Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelikkaleli, Ö., & Çapri, B. (2008). Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 93-104.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: