Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, G. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Müzik Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1071-1073). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Gökay Yıldız
Geçerlik: 

Hazırlanan ölçeğin yapı geçerliğini belirleyebilmek için Temel Bileşenler Analizi (Principle Component Analysis) yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: