Genelleştirilmiş Engellilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayse, B., Ayfer, A., Ferda, O. A., & Kader, T. K. (2018). Turkish society-adapted validity and reliability: Examination of the Disability Social Relations Generalized Disability Scale. International of Caring Sciences, 11(2), 792-799.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Beşer
Geçerlik: 

Ölçekteki maddelerin açıklanan varyansı %49.63’tür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .81 olarak bulunmultur. Madde toplam korelasyon katsayıları .23 ile .65 değişmektedir.

17 madde ve 3 alt boyut
Flört (6 m): Engelli biriyle sadece arkadaş olabilirim.
Evlilik (6 m): Engelli birine aşık olduğumda onunla evlenebilirim.
İş (5 m): İş ortamında engelli biriyle yakın arkadaş olabilirim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: