Genel Yaşam Tatmini Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, S.,& Kılıç, Y. (2017). Genel Yaşam Tatmini Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi içinde (s.380-395). Ordu: Ordu Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Sümeyye Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: