Genel Sosyal Güven

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tecim, E. (2011) Sosyal güven oluşumunda dinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Erhan Tecim
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
5’
İletişim: