Genel Afet Hazırlık İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Inal, E., Altintas, K. H., & Dogan, N. (2018). The development of a General Disaster Preparedness Belief Scale using the health belief model as a theoretical framework. International Journal of Assessment Tools in Education, 5, 146-158. doi: 10.21449/ijate.366825

Sorumlu Yazar: 
Ebru İnal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: