Genel Konfor Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çıtlık, S.C., Çevik, S., ve Özden, G. (2018). Genel Konfor Ölçeği Kısa Formunun Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, 10(2),16-22.

Sorumlu Yazar: 
Seyhan ÇITLIK SARITAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: