Genel Konfor Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuğuoğlu, S. ve Karabacak, Ü. (2008). Genel Konfor Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(61), 16-23.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kuguoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: