Hemodiyaliz Konfor Ölçeği (HDKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin- Orak, N., Çınar- Pakyüz, S., ve Kartal, A. (2017). Ölçek geliştirme çalışması: Hemodiyaliz hastalarında konfor.Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 12(2), 68-77.

Sorumlu Yazar: 
Sezgi Çınar Pakyüz
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 9 maddelik 2 faktörlü bir ölçek yapısına ulaşıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ise 0.87’dir.

Ölçek 9 madde iki faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’l Likert (1=hiçbir zaman, 2=çok nadir, 3=bazen, 4=çok sık ve 5=her zaman)
İletişim: