Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akfırat, N. O. ve Çok, F. (2013). Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 369-398.

Sorumlu Yazar: 
Figen Çok
Geçerlik: 

Ölçeklerin yapı geçerliğini incelemek amacıyla her bir ölçeğe ayrı ayrı AFA yapılmış ve alt ölçeklerin boyutları belirlenmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılık anlamındaki güvenirliğini kestirmek için Cronbach alfa hesaplama formülü kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayısı ile ölçeğin güvenirliği hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
Likert Tipi Derecelendirme
İletişim: