Kimya Laboratuvarı Özyeterlik Algısı ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkan, F. (2016). Development of Chemistry Laboratory Self-Efficiacy Beliefs Scale. Journal of Baltic Science Education, 15(3), 350-359.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: