Genel Başarı Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik-Ercoşkun, N., Ozan, C. ve Kıncal, R.Y. (2019). Turkish adaptation of generalized expectancy for success scale: Reliability and validity studies. Asian Journal of Education and Training, 5(3), 416-421. doi: 10.20448/journal.522.2019.53.416.421

Sorumlu Yazar: 
Nilay Çelik Ercoşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: