Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuğrul, C. (1994). Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36), 25-43.

Sorumlu Yazar: 
Ceylan Tuğrul
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

8 alt boyut. Toplam 69 madde
Otoriter- Baskıcı Tutum (15 m ) : Bizim evde hatalı davranışlar hemen cezalandırılır.
İlişkilerde Duyarsızlık ve Tutarsızlık (14 m) : Bizim evde genellikle verilen sözler tutulmaz.
Anne-baba İlişkilerinde Uyumsuzluk (12 m) : Annem ve babam sık sık tartışır, kavga ederler.
Sosyal Etkinliklerde Kısıtlılık ( 4 m) : Annem veya babam çoğunlukla arkadaşlarımla gezmeye izin vermez.
Ev Ortamındaki Düzensizlik ( 5 m) : Bizim evde temizlik işleri genellikle ihmal edilir.
Ekonomik Sorunlar ( 5 m ) : Ekonomik zorluklar nedeniyle önemli ihtiyaçlarımızı bile karşılayamadığımız olur.
İlişkilerde Sınırsızlık ve İstismar ( 7 m) : Aile üyelerimizden birinin benimle cinsel ilişkide bulunmak istediği olmuştur.
Sağlık ve Sosyal Sorunlar (7 m) :Bizim evde birisi hastalandığı zaman genellikle ihmal edilir ve son dakikaya kadar doktora gidilmez.

Derecelendirme: 
4’lü Likert( 1=hiç etkilemiyor- 4= çok etkiliyor)