Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 709-726.

Sorumlu Yazar: 
Gürbüz Ocak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam alfa katsayı değeri α=0.947; alt faktörlerde ise bu değer α=,951- ,640 arasında değişmektedir

4 alt boyut ve 38 maddeden oluşmaktadır.
Sorumsuzluk : “Daha önemli bir işim olmamasına rağmen gereksiz yere akademik görevlerimi ertelerim.”
Akademik görevin algılanan niteliği : ” İlgimi çeken akademik görevleri,zamanında yaparım.”
Öğretmenlere İlişkin olumsuz algı : “Dersine gereken önemi vermeyen öğretmenin verdiği ödevleri yapmayı son ana kadar ertelerim.”
Akademik Mükemmeliyetçilik :”Ödevlerim üzerinde tekrar tekrar düzeltmeler yaptığım için ödevlerimi zamanında
yetiştirememe riskim olmuştur.”

Derecelendirme: 
5’li Likert