Genç-Anababa Çatışma Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgen, Ç. (1992). Genç-Anababa Çatışma Envanteri (GAÇE) geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: