Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu (CADÖ-Y/U)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. (2011). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(1), 45-58.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 

CADÖ-Y/U’a verdikleri yanıtlardan elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ayrıca ölçekten elde edilen puanlarla CADÖ-48 ve Yenilenmiş Problem Davranışlar Kontrol Listesi-YPDKL formlarından elde edilen puanlar arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Yapı geçerliliği, DEHB tanısı almış ve böyle bir tanısı olmayan grupların ölçek puanlarının karşılaştırılması yoluyla da incelenmiştir.

Güvenirlik: 

CADÖ-Y/U’un güvenirliğini belirlemek amacıyla aracın iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısıyla incelenmiştir. Aracın ne derece kararlı ölçüm yaptığını belirlemek için test-yeniden test güvenirliği de hesaplanmıştır. CADÖ-Y/U puanlarından elde edilen Cronbach alfa katsayıları 0.85- 0.55’ dir. Test-yeniden test güvenirliği için CADÖ-Y/U, 124 çocuğun anne babalarına altı hafta ara ile ikişer kez verilmiştir. İki puan seti arasında hesaplanan test-yeniden test güvenirlik katsayıları, 0.73-0.35 arasında değişmektedir.

57 madde ve 7 alt boyut

Bilişsel Problemler-Dikkatsizlik (10 m)
Karşı Gelme (12 m)
Hiperaktivite (9 m)
Kaygı-Utangaçlık (8 m)
Mükemmelliyetçilik ( 7 m)
Sosyal Problemler (5 m)
Psikosomatik ( 6 m)

Derecelendirme: 
Hiç doğru değil (Hiçbir zaman, nadiren) – 0 puan; Biraz doğru (Bazen) – 1 puan; Oldukça doğru (Çoğu kez, Sık sık) – 2 puan; Çok doğru (pek çok kez, çok sık) – 3 puan
İletişim: