Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel Algı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ercan, Z. G., ve Aral, N. (2011). Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testinin altı yaş (60-72 Ay) Türk çocuklarına uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41,136-145.

Sorumlu Yazar: 
Zülfiye Gül Ercan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Dogru 1, yanlış 0
İletişim: