Geleneksel Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topcu, Ç. (2008). The relation ship of cyber bullying to emphaty,gender,traditional bullying,internet use and adult monitoring (Master’s thesis).Orta Doğu Technical University Institute of Social Sciences, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: