Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Köse, E., Ekerbiçer, H. Ç., ve Erkorkmaz, Ü. (2018). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Tıp Dergisi, 8(4), 726-736. https://dx.doi.org/10.31832/smj.478148

Sorumlu Yazar: 
Elif Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: