Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvuru Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çınar, F., Şengül, H., Çapar, H. & Bulut. A. (2019). Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. J Tradit Complem Med, 2(1), 1-9. DOI: 10.5336/jtracom.2019-64956

Sorumlu Yazar: 
Fadime ÇINAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: