Gebelik Semptom Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Can-Gürkan, Ö. ve Ekşi-Güloğlu, Z. (2018). Gebelik Semptom Envanteri’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. doi: 10.31067/0.2019.162.

Sorumlu Yazar: 
Özlem CAN GÜRKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Madde 1 Yorgunluk ya da Halsizlik
Madde 2 Bulantı
Madde 3 Kusma
Madde 4 Reflü
Madde 5 Kabızlık
Madde 6 Hemoroid (Basur)

Derecelendirme: 
İletişim: