Gebeliğe İlişkin Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurt, G., & Arslan, H. (2020). Turkish version of the Pregnancy-Related Anxiety Scale: A psychometric study. Perspectives in Psychiatric Care, 1–10. https://doi.org/10.1111/ppc.12537.

Sorumlu Yazar: 
Gönül Kurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: