Florida Şok Anksiyete Ölçeği (FŞAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yardımcı, T.(2015). İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörlü (ICD) hastalara uygulanan web tabanlı eğitimin şok anksiyete düzeyine ve yaşam kalitesine etkisi. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Yardımcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: