Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göktaş, S., Işıklı, B., Yenilmez, Ç., Metintaş, S. (2019). Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 167-174.

Sorumlu Yazar: 
Saniye GÖKTAŞ
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi’nde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0,30’dan büyük olduğu bulundu. Tek faktörlü yapının, toplam varyansın %58,2’sini açıkladığı görüldü. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeylerde olduğu görüldü.

Güvenirlik: 

Anksiyete Okuryazarlığı-Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısı 0,88 olarak saptandı.

Ölçek 22 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Anksiyete bozukluğu olan insanlar genelde dağınık ve anlaşılmayacak şekilde konuşurlar.

Derecelendirme: 
Doğru-yanlış-bilmiyorum