Fullerton Gelişmiş Denge Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Iyigun, G., Kirmizigil, B., Angin, E., Oksuz, S., Can, F., Eker, L., & Rose, D. J. (2018). The reliability and validity of the Turkİsh version of the Fullerton Advanced Balance (FAB-T) Scale. Archives of Gerontology and Geriatrics. doi: 10.1016/j.archger.2018.05.022

Sorumlu Yazar: 
Gözde İyigün
Geçerlik: 

Berg Denge Ölçeği ile Fullerton Gelişmiş Denge Ölçeği arasında yüksek korelasyon görülmüştür (rho=0.70).

Güvenirlik: 

Değerlendirmeciler arası anlaşma ile maddeler ve toplam puan için ICC değerleri 0.92 ile 0.96 arasında değişmektedir. Tek Değerlendirmeci anlaşmasına göre maddeler ve toplam puan için ICC değeri 0.93 ile 0.96 arasındadır.

Derecelendirme: 
İletişim: