Kumar Bozukluğu Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evren, C., Evren, B., Dalbudak, E., Topcu, M., & Kutlu, N. (2020). Development and psychometric validation of the Turkish Gambling Disorder Screening Test: A measure that evaluates gambling disorder regarding the American psychiatric association framework. Psychiatry and Behavioral Sciences, 10(3), 116-124. https://doi.org/10.5455/PBS.20200512061508

Sorumlu Yazar: 
Cüneyt Evren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: