Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği – 2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Salı, G. (2017). Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2’nin beş yaş grubu için Türk kültürüne uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 43-61.

Sorumlu Yazar: 
Güneş Salı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: